Ευχαριστώ για το μήνυμά σας.

Σας  διαβιβάζω  κείμενά μου, για τα προβλήματα  της  Πατρίδας μας, για  ανάγνωση, μελέτη  και  στοχασμό, αλλά  και για  προβληματισμό, του τί μέλλει γενέσθαι ?  

Θαλής  Μυλωνάς ---- google

http://thalismylonas.blogspot.gr

www.balkan-institute.gr
 
Σάς Ευχαριστώ

Δρ. Θαλής  Μυλωνάς
Email: JLIB_HTML_CLOAKING

 Το   Ινστιτούτο  Διαβαλκανικών Σχέσεων, σύμφωνα με το  άρθρον  1 του  Καταστατικού  του είναι,  <Διεθνές Επιστημονικό  Κοινωφελές και μη Κερδοσκοπικού  χαρακτήρος.>  < Η  ίδρυση και νομιμοποίησή του ...στηρίζεται στα άρθρα 12 παρ.1 και 3 του Συντάγματος,107,741 και 784 του Α.Κ και 62 εδ, β και 64 παρ. 3 του Κωδ.Πολ. Δικ. και λειτουργεί με τη μορφή άτυπης αστικής εταιρίας ως ένωση προσώπων  και  σύμφωνα με τις προβλέψεις του καταστατικού της και το Νόμο.[ άρθρον 16  του Καταστατικού ]

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL